Kontaktinformasjon


Lørenskog kirkelige fellesråd

Adresse:         Festplassen 1, 1473 Lørenskog - se kart
                        Postboks 304, 1471 Lørenskog
Telefon:
          67 93 48 00 
Gravplassen: 95 86 67 32
Epost:
kirkevergen@lorenskog.kirken.no

Dåp og vigsel

Tlf.: 67 93 48 13

E-post

Gravplasskontoret

Tlf.: 67 93 48 00

E-post

Fjellhamar menighet

Tlf.: 67 93 48 13

E-post

Skårer menighet

Tlf.: 67 93 48 14

E-post

Kirkevergen

Tlf.: 67 93 48 01

E-post

Gravplassen

Tlf.: 958 66 732

E-post

Lørenskog kirkelige fellesråd

Konsulent

Olav Martin Bjørnsen

67934814

Send e-post

Organist - Fjellhamar

Maria Brabrand

Send e-post

Trosopplærer/ kordirigent - Skårer

Marion Bræstrup Løsnøs

Kirketjener - Skårer

Oscar Delgado

Diakon - Fjellhamar

Christina Marie Eikrem

67934807

Send e-post

Trosopplærer - Fjellhamar

Karine Furnes Eriksen

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Andreas Fagerhus

Konsulent

Gunn Kari Fjæren Frost

67934813 ; 41488980

Send e-post

Rådgiver

Unni Dahlbak Gunnes

67934800 ; 48071971

Send e-post

Kirketjener - Lørenskog

Abigail Afua Gyamfi

Renholder - Fjellhamar

Daniel Kwasi Gyamfi

Kirkeverge

Geir Haavemoen

67934801

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Biniam Haileyesus-Iyassu

Kirketjener - Lørenskog

Andrine Lurås Hammer

Prest - Skårer

Sigrun Hermannsdottir

67934802

Send e-post

Renholder - Lørenskog

Miguel Hermosilla

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

67934803 ; 95994346

Send e-post

Trosopplærer - Skårer

Hans Kristian Ingelsrud

93613594

Send e-post

Prest - Skårer

Onesimus Jalata-Nagari

67934811

Send e-post

Kantor

Alf Knutsen

92654707

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Bjørn Kvisler

91346685

Prest - Fjellhamar

Elisabeth Lund

67934806

Send e-post

Menighetsarbeider - Fjellhamar

Nicholas Rognli-Olsen Noble

96906777

Send e-post

Diakon - Skårer

Kari Stray Nordberg

67934822 ; 93084648

Send e-post

Driftsleder

Bent Salmelid

958 66 732

Send e-post

Barne- og ungdomsarbeider - Fjellhamar

Øystein Skarholm

93094664

Send e-post

Ungdomsarbeider - Skårer

Simen Solberg

48281155

Send e-post

Kirketjener - Skårer

Ragnhild Solås

45801060 ; 90089454

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Reinaldo Steger

91346685

Send e-post

Kirkegårdsarbeider

Marius Olav Sund

Send e-post

Kirkemusiker - Fjellhamar

Eli Stange Synnes

93449874

Send e-post

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

67934810 ; 97114582

Send e-post

Kateket - Skårer

Frøydis Helen Tørring

98412126

Send e-post

Fung. sokneprest - Skårer

Tormod Westermoen

67934805 ; 41430171

Send e-post

Fjellhamar menighet

Organist - Fjellhamar

Maria Brabrand

Send e-post

Diakon - Fjellhamar

Christina Marie Eikrem

67934807

Send e-post

Trosopplærer - Fjellhamar

Karine Furnes Eriksen

Send e-post

Konsulent

Gunn Kari Fjæren Frost

67934813 ; 41488980

Send e-post

Renholder - Fjellhamar

Daniel Kwasi Gyamfi

Undervisningsprest - Fjellhamar

Espen Hægeland

67934803 ; 95994346

Send e-post

Kantor

Alf Knutsen

92654707

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Bjørn Kvisler

91346685

Prest - Fjellhamar

Elisabeth Lund

67934806

Send e-post

Menighetsarbeider - Fjellhamar

Nicholas Rognli-Olsen Noble

96906777

Send e-post

Barne- og ungdomsarbeider - Fjellhamar

Øystein Skarholm

93094664

Send e-post

Kirketjener - Fjellhamar

Reinaldo Steger

91346685

Send e-post

Kirkemusiker - Fjellhamar

Eli Stange Synnes

93449874

Send e-post

Sokneprest - Fjellhamar

Tor Martin Synnes

67934810 ; 97114582

Send e-post

Skårer menighet

Konsulent

Olav Martin Bjørnsen

67934814

Send e-post

Trosopplærer/ kordirigent - Skårer

Marion Bræstrup Løsnøs

Kirketjener - Skårer

Oscar Delgado

Prest - Skårer

Sigrun Hermannsdottir

67934802

Send e-post

Trosopplærer - Skårer

Hans Kristian Ingelsrud

93613594

Send e-post

Prest - Skårer

Onesimus Jalata-Nagari

67934811

Send e-post

Kantor - Skårer

Anders Fjeld Meyer

99464657

Send e-post

Diakon - Skårer

Kari Stray Nordberg

67934822 ; 93084648

Send e-post

Ungdomsarbeider - Skårer

Simen Solberg

48281155

Send e-post

Kirketjener - Skårer

Ragnhild Solås

45801060 ; 90089454

Send e-post

Kateket - Skårer

Frøydis Helen Tørring

98412126

Send e-post

Fung. sokneprest - Skårer

Tormod Westermoen

67934805 ; 41430171

Send e-post

Kirkegård og gravlund

Kirkegårdsarbeider

Andreas Fagerhus

Kirkegårdsarbeider

Biniam Haileyesus-Iyassu

Driftsleder

Bent Salmelid

958 66 732

Send e-post