Alle rettigheter 2019 Lørenskog kirkelige fellesråd

Fellesrådet


Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.