Alle rettigheter 2019 Lørenskog kirkelige fellesråd

Hvilken menighet tilhører du?


Her ser du en oversikt over inndelingen av Fjellhamar og Skårer menighet.

 

Fjellhamar menighet:

Den delen av kommunen som ligger ØST FOR LOSBYELVA OG LANGVANNET

Skårer menighet:

Den delen av kommunen som ligger VEST FOR LOSBYELVA OG LANGVANNET

Vi har felles prestekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor.

Tilbake