Alle rettigheter 2019 Lørenskog kirkelige fellesråd

Gulvet klargjøres for nytt orgel!


Det er godt å ha en fagmann på plass!

 

I dag ble arbeidet med å klargjøre gulvet på galleriet iverksatt. Gulvet skal nå korrigeres slik at det blir i plan,  men  det gjelder kun den delen der det nye orgelet blir plassert.

Ingen seremonier er berørt av dette. Vi gleder oss til fortsettelsen. 

Tilbake