Nytt orgel - stenging av Lørenskog kirke 1.september -1.desember 2019


Skisse av det nye orgelet.

 

Vi ønsker å gå ut med med oppdatert info angående stenging av Lørenskog kirke til høsten. Dette er det vi forholder oss til mtp. tidplan pr. i dag fra vår side.

             Tre måneders stenging av kirken fra 1. september til 1.desember 2019.

Det nye orgelet plasseres på galleriet slik bildeskisse viser. I tillegg vil pipene i det gamle orgelhuset på loftet bli restaurert og vil kunne spilles med det nye orgelet. Dagens orgel fra 1938 lever på lånt tid, men vi har så langt, med godt vedlikeholdsarbeid klart å få det til å fungere. Vi er svært glade for at Lørenskog kommune finansierer en ny orgelløsning. Den er også godkjent av Riksantikvaren. 

Arbeidet med å tilpasse galleriet der det nye orgelet skal stå,, gjøres mandag 29.januar. Da vil trinnene bli fjernet, men galleriet kan fortsatt brukes over sommeren med flatt gulv på den delen orgelet skal stå. Vi må starte dette allerede nå, da bærerammene under nytt orgel må tilpasses den gamle kirken. Når orgelet er installert vil det i praksis være svært begrenset plass på galleriet. 

I byggeperioden vil vi i stor grad være nødt til å bruke henholdsvis Fjellhamar og Skårer kirker til seremonier. Vi vurderer også å pusse opp gravkapellet slik at det kan brukes til mindre seremonier. Så snart vi vet mer eksakt  om tidspunkt og -rom for stenging vil vi komme med mer info. 

Vi vet at dette skaper noen utfordringer både for oss, gravferdsbyråene og andre brukere til vi får alt ferdig. 

Har dere ytterligere spørsmål kan dere kontakte oss.

Så snart vi vet mer om framdriften vil vi informere om det.

Tilbake