Nye vedtekter på gravplassen


Høring om nye vedtekter på gravplassen.

 

I forbindelse med utvidelse av gravplassen er det behov for å gjøre endringer i de lokale vedtektene. Vedtektene må også være oppdatert for at utvidelsen skal bli endelig godkjent hos statsforvalteren. I den forbindelse har vi en nå høring. 

I hovedsak er det følgende endringer: 

1.Gravplassforvaltningen er byttet ut med gravplassmyndigheten
2.Gjeldende lover og forskrifter er oppdatert
3.Generelt mindre språklige endringer
4.Punkt 4.3 er endret jamfør årlig fakturering
5.Punkt 4.6 er lagt inn for å presisere gravplassmyndighetens mulighet for å overføre feste. Vi har erfart at det kan oppstå problemstillinger knyttet til dette, og anser det som ryddig å ha dette nedfelt i vedtektene.
6.Punkt 5.3 er endret slik at de nye feltene på utvidelsen blir inkludert i bestemmelsene.
7.Punkt 6.1 er endret slik at de nye feltene på utvidelsen blir inkludert i bestemmelsene
8.Punkt 7.1 er endret slik at de nye feltene på utvidelsen blir inkludert i bestemmelsene
9.Punkt 9.1 er endret slik at de nye feltene på utvidelsen blir inkludert i bestemmelsene
10.I Punkt 13.1 er bestemmelse om regulering av næringsvirksomhet knyttet til stell av grav tatt ut. Detansees ikke som nødvendig å regulere dette, og fordi fellesrådet selv tilbyr gravstell, kan det være problematisk å knytte regler til dette som skal gjelde for andre konkurrerende aktører.
11.I §16 er statsforvalteren lagt inn i stedet for bispedømmet.

Høringsfrist er 28.mai og en høringsvaret sendes til ml292@kirken.no

Her er gjeldende vedtekter

Her er gjeldende vedtekter med forslag på endringer. 

Her er forslag til endrede vedtekter.

Tilbake