Om oss

Hvilken menighet tilhører du?

Her ser du en oversikt over inndelingen av Fjellhamar og Skårer menighet.    Les mer...

KONTAKTINFORMASJON

Dåp og vigsel


Tlf.: 67 93 48 13

E-post

Gravplasskontoret


Tlf.: 67 93 48 00

E-post

Fjellhamar menighet


Tlf.: 67 93 48 13

E-post

Skårer menighet


Tlf.: 67 93 48 14

E-post

Kirkevergen


Tlf.: 67 93 48 01

E-post

Gravplassen


Tlf.: 958 66 732

E-post

Kontaktliste Lørenskog kirkelige fellesråd

Fjellhamar menighet

Skårer menighet

Lørenskog kirkegård og gravlund