Velkommen til dåp

Kjære foreldre!

Gratulerer med det nyfødte barnet!

Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap.

Dåpen er en gave fra Gud.
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.

Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 

Alle som døpes blir medlem i Den norske kirke. Les mer om dåpen.

Slik går dere fram for å melde barnet til dåp:

Før dåpen

Hvilken menighet tilhører du?

Fjellhamar menighet:

Den delen av kommunen som ligger ØST FOR LOSBYELVA OG LANGVANNET

Skårer menighet:

Den delen av kommunen som ligger VEST FOR LOSBYELVA OG LANGVANNET

Vi har felles prestekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor.

Finn en dag som passer

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.


Velg helst to dager som kan passe for dere. Menighetene har dåp de fleste søndagene i året.  Noen gudstjenester er lagt opp som "familiegudstjeneste" eller "gudstjeneste for små og store" og disse vil i større grad være rettet mot barn.  Det kan kanskje passe godt om det er mange barn i familien.

Se hvilke dager det er dåp

Velg faddere

Hva er en fadder?

En fadder er et vitne som har et ansvar. Under dåpsseremonien sier presten dette til fadderne: Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: å vise omsorg, be, hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så barnet kan leve og vokse i den kristne tro. 

 

Hvem kan være fadder?

En fadder må ha fylt 15 år og minst to faddere må være medlem av Den norske kirke. Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp.

Barnet må ha minst to faddere. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være. Minst to faddere må være tilstede under selve dåpshandlingen. Foreldre kan ikke være faddere.

 

Å velge faddere

Det er vanlig å velge faddere blant familie eller vennekrets. De fleste er nøye med hvem de spør, fordi man ønsker at en fadder skal være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Fra gammelt av hadde faddere forpliktelse til å ta seg av barnet hvis foreldrene døde. Slik er det ikke lenger.

Velg faddere i god tid, så prestekontoret får ordnet alle papirer før dåpen. Faddere registreres i påmeldingsskjemaet – helst minst en uke før dere skal på dåpssamling eller ha samtale med presten.

 

Fadderoppgaver

Dåpen er en gave, og en fadder skal være med å «pakke opp» gaven. I praksis kan det være å bidra til at barnet blir kjent med det som skjer i kirken, med høytidene, med historier fra Bibelen og gi veiledning i rett og galt.

Har man sagt «ja» til å være fadder, har man også sagt ja til å vise en spesiell omsorg for barnet. Derfor vil en god fadder være en som også kan være der når barnet trenger råd og støtte.

Tips til faddere

På dåpsdagen

Kom til kirken

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.

Slik foregår dåpen:

• Last ned Liturgi for egen dåpsgudstjeneste.

• Last ned Liturgi for dåp i en vanlig gudstjeneste


Noen praktiske tips: 
Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
Det kan også være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Er du konfirmant - men ikke døpt? Ta kontakt med din konfirmantprest.

Er du udøpt voksen som ønsker å bli døpt? Ta kontakt med en av prestene i din menighet via prestekontoret.

Etter dåpsdagen

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 

Les mer...

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Ta kontakt med menighetskontoret for mer informasjon.