Skal dere gifte dere?

Skal dere gifte dere?

Velkommen til vigsel i kirkene i Lørenskog.

Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler: den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn.

De aller fleste som gifter seg hos oss velger gamle Lørenskog kirke, men det er fullt mulig å bli viet både i Fjellhamar kirke og Skårer kirke også!

Går dere med planer om å gifte dere, ta kontakt med prestekontoret for å registrere tid og sted, se link med kontaktinformasjon nedenfor.

Fra 1.oktober 2004 er det Folkeregisteret som foretar prøving, det vil si ordner alle papirer og godkjenninger i forbindelse med ekteskapsinngåelse.
Folkeregisteret skriver også ut vigselsattest.

Vigelspapirer kan fås fra Folkeregisteret, tlf. 800 80 000. Ferdig utfylte papirer sendes tilbake til Folkeregisteret senest 4 uker før vigselen finner sted.

I dette skjema kan du se hvilke dager vi kan tilby vigsel, og selv velge tidspunkt som er ledig, samt registrere nødvendig informasjon.

Våre priser og rutiner pr. 20.6.2017

De som har registrert bostedsadresse i Lørenskog på vigselsdagen: kr 0,-

Utensogns:                           kr 5 000,- med organist

                                             kr 3 000,- uten organist

Andre trossamfunn/ ikke medlem av DNK:

                                             kr 5 000,- med organist

                                             kr 3 000,- uten organist

Pynting/øving: Dersom det ønskes tilgang til kirken ut over 1 time før vil de bli fakturert

                        med kr 500,- pr halvtime for kirketjener.

Relaterte lenker
Les mer om bryllup i kirken
Last ned vigselsliturgiene til Den norske kirke
Les mer om vigselsattest og ulike skjema


Del denne artikkel på e-post